Tel. (347) 788 20 40


Instalación e integración del comité de transparencia (Archivo)
Presidente:

Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo
Presidente Municipal
Teléfono / Fax:
347 788 2040
Email:
presidente@sanmiguelelalto.gob.mx
Titular de transparencia:

Juan Alonso Ramírez Ortiz
Jefe Unidad de Transparencia
Teléfono / Fax:
347 788 2040 ext 103
Email:
transparencia@sanmiguelelalto.gob.mx

Encargado del Órgano de Control Interno:


Lic. Rigoberto Guzmán Loza
Teléfono / Fax:
347 788 2040 ext 103
Email: contraloria@sanmiguelelalto.gob.mx